INFO 2018-03-13T14:15:33+00:00

ALGEMEEN

Zaterdag 9 juni 2018 gaat het gebeuren: Veerplas Festival 2018!
Het is feest van 13 tot 23 uur.
Zin in!

LOCATIE

Veerplas
A. Hofmanweg 62
Haarlem

INFO

De minimum leeftijd is 18 jaar. Bij twijfel kan er om legitimatie gevraagd worden. Neem daarom een geldig legitimatiebewijs mee zodat je geen risico loopt op deze grond geweigerd te worden. Een rijbewijs, paspoort of een ID-kaart zijn geldige legitimatiebewijzen.

Er zijn voldoende kluisjes op het festivalterrein aanwezig. Pinnen is mogelijk en sigaretten zijn op het festivalterrein verkrijgbaar.

Veerplas Festival vindt praktisch NAAST het NS-station Haarlem Spaarnwoude plaats. Je hoeft dus alleen maar uit te stappen en een paar honderd meter te lopen. Het festivalterrein is bij de Ikea en de KPN toren. Vanaf het station staan borden die je naar het festival leiden. Met de trein, maar ook de bus die naar het station rijdt, ben je dus zo bij het festival. Bovendien vertrekken er na middernacht nog treinen van het station. Na afloop van het festival is reizen met het openbaar vervoer dus geen probleem. We raden je aan je reis vooraf te plannen via www.9292ov.nl.

VANUIT DE RICHTING AMSTERDAM/UTRECHT

Neem de stoptrein richting Haarlem en stap uit bij station Haarlem Spaarnwoude.

VANUIT DE RICHTING ALKMAAR

Neem de trein naar Haarlem en vanaf daar de stoptrein richting Amsterdam. Stap uit bij station Haarlem Spaarnwoude.

VANUIT DE RICHTING DEN HAAG

Neem de trein naar Haarlem en vanaf daar de stoptrein richting Amsterdam. Stap uit bij station Haarlem Spaarnwoude.

Vanuit de richting Alkmaar, Amsterdam/Utrecht en Den Haag rij je via de A9 naar Haarlem. Neem afslag Halfweg en rij via de A200 richting Haarlem. Houd vervolgens links aan en neem de fly-over richting Haarlem-Noord/Bloemendaal, richting de Ikea en de hoge KPN toren. Houd dus vooral NIET rechts richting Haarlem-Centrum aan. Na de fly-over rij je bij de eerste stoplichten rechtdoor en vervolgens direct rechts. Er is voldoende gratis parkeerruimte.

De minimum leeftijd is 18 jaar. Je moet je kunnen legitimeren op leeftijd, bij de entree en indien u alcoholhoudende dranken wilt nuttigen wanneer dit gevraagd wordt door het personeel.

Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

Tussentijds het festivalterrein verlaten is niet mogelijk.

Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

In het kader van de veiligheid zal Veerplas Festival haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, paraplu’s met scherpe punt, deodorant, spuitbussen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

Het beveiligingsbedrijf en de organisatie van het festival hebben het recht bij gegronde redenen personen de toegang te ontzeggen en/of bij overtredingen van de huisregels van het festivalterrein te verwijderen.

Het is verboden in of rond het festivalterrein goederen te verhandelen en/of zich schuldig maken aan heling.

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enige verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de politie gewaarschuwd en wordt u de toegang tot het festivalterrein ontzegd.

Het is verboden eigendommen van het festival mee te nemen naar buiten het terrein. Hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Selfie sticks en paraplu’s zijn niet toegestaan.

Op diverse plaatsen rond en op het festival kunnen camera┬┤s hangen of worden gebruikt. Een ieder die het festival bezoekt, stemt toe in het maken van foto of filmopnames.

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. Dit geldt tevens voor racisme, agressie of hinderlijk gedrag.

Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen. Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt, kleuren van motorclubs en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.

Bezoekers van het festival betreden het festivalterrein op eigen risico. De organisatie van het festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van het festival, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Gevonden voorwerpen dienen bij de kassa van het festival te worden ingeleverd.

Klachten of complimenten kunnen worden gemeld bij de organisatie.

Roken in tenten is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.

De bezoeker die zich niet aan de huisregels van het festival houdt, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van het festival is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij het betreden en verlaten van het festival dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen.

Het evenement kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden. Kaartkopers krijgen dan hun kaartjes terug, alleen zonder de servicekosten.

CONTACT